چرا برگ درختان کاج همیشه سبز رنگ است

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/09/23
چرا برگ درختان کاج همیشه سبز رنگ استکاج (نام علمی: Pinus) نوعی درخت از دسته مخروطیان است که برگهای دائمی دارد. کاج‌ها به ترتیب در شاخه‌های دانه‌داران، بازدانگان، مخروط‌داران قرار دارند. پولک‌های مخروط کاج همان برگ‌های کاج هستند که تغییر شکل یافتند. ماده موجود در یاخته کاج نای‌دیس نام دارد. دانهٔ کاج دانهٔ بال‌دار است که به وسیلهٔ قسمت بال‌مانندی با باد به حرکت درآمده و تولید می‌شود
برگ درخت، کارها و وظایف متعددی را انجام می دهد و یکی از این وظیفه ها تهیه کردن غذا برای درخت است. برگ درخت، گاز کربنیک (دی اکسید کربن) را از هوا، و آب و مواد معدنی دیگر را از خاک جذب می کند و کلروفیل (یا سبزینه ی برگ) انرژی خورشید را جذب می نماید
کلروفیل پس از نیرو گرفتن از نور خورشید، گاز کربنیک و آب را به قند مبدل می سازد و قندی که به این ترتیب در برگ ها ساخته می شود، غذای اصلی درخت است. برگ مقدار زیادی آب نیز تولید می کند، اما فقط قسمت اندکی از این آب (که از راه آوندهای شیره ی گیاهی به برگ می رسد) در ساختن غذا مصرف می شود. بیشترین قسمت آب از راه میلیون ها سوراخ ریزی که در سطح برگ وجود دارند، تبخیر می گردد
در بسیاری از کشورها از جمله در آمریکای شمالی در فصل زمستان آب به درخت نمی رسد. پس از منجمد شدن زمین، درخت نمی تواند آب زیادی را به صورت بخار از خود دفع کند. برای این کار، درخت باید مقداری بیش از آنچه که لازم دارد، آب از زمین منجمد جذب نماید. به همین علت است که برگ های درخت می ریزند و درخت کار خودش را تعطیل می کند تا مجبور نشود آب خودش را از راه تبخیر از دست بدهد
ولی بعضی از درخت ها برگ های خاصی دارند. درخت های کاج، صنوبر و یکی دو نوع درخت دیگر، برگ های سوزنی و باریکی با یک غلاف یا پوشش ضخیم و چرب خارجی دارند. این لایه از تبخیر شدن آب جلوگیری می کند و به همین علت است که برگ های این قبیل درخت ها چندین سال عمر می کنند
زمانی که برگ های مزبور می ریزند، بلافاصله برگ های تازه ای به جای آنها می رویند و شاخه های این درخت ها هیچ وقت لخت و بدون برگ به نظر نمی رسد. به همین جهت است که کاج و درخت های شبیه آن را (که به خانواده ی کاجی ها شهرت دارند) به اسم درخت های همیشه سبز می نامند
درخت های دیگری با برگ های پهن یا پنجه ای وجود دارند که در تمام مدت سال سبز باقی می مانند. به عنوان مثال، درخت بلوط زنده و درخت برگ بوی کالیفرنیا برگ های سختی دارند که رطوبت خود را در ماه های سرد سال نیز حفظ می کنند
advertising