چرا صدای مرد بم و صدای زن زیر است

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/09/20
چرا صدای مرد بم و صدای زن زیر استپژوهشگران در مطالعات خود در پی کشف این موضوع هستند که دلیل تفاوت صدای زن و مرد چیست و اصولا آیا بم بودن صدای مردان ریشه در روزگار انسان های اولیه داشته و نشان دهنده قدرت افراد مذکر به نسبت هم نوعان خود در رقابت برای همسر یابی بوده است یا نه
صدای زنان معمولاً زیرتر از صدای مردان است. پسر بچه ها نیز تا سنین 11 و 12 سالگی صدای زیری دارند، اما پس از آن بتدریج صدایشان بم می شود. ولی صدای دختر بچه ها با افزایش سن، چندان تغییر نمی کند
معمولاً سن 13 تا 15 سالگی را دوره بلوغ می نامند. طی این دوره برخی از غدد بدن شروع به ترشح هورمون های جنسی می کنند. این هورمون ها تغییراتی در بدن دخترها و پسرها به وجود می آورند.
در بدن پسرها ترشح هورمونی به نام تستوسترون تغییراتی در طول و ضخامت تارهای صوتی ایجاد می کند. به علاوه این هورمون روی حنجره نیز تاثیر می گذارد. به همین جهت حنجره مردها بزرگتر از حنجره زنان است. تارهای صوتی مردان نیز بلندتر از تارهای صوتی زنان است. به همین دلیل صدای زن ها زیر و صدای مردان بم است
البته صدای دخترها نیز پس از بلوغ اندکی تغییر می کند. این تغییر به دلیل رشد گلو، دهان، بینی و فک بالا است
advertising