کنترل یک ربات زمینی از ایستگاه فضایی بین المللی

علمی و تکنولوژیرباتیک

- 97/11/14
کنترل یک ربات زمینی از ایستگاه فضایی بین المللیدر آزمایشی که در نوع خود، نخستین به شمار می‌ رود، یکی از فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بین‌ المللی (ISS) فناوری مورد نیاز برای کنترل از راه دور ربات‌ های کاوشگر ماه، مریخ و سیارک ها را از فضا مورد آزمایش قرار داد. در این آزمایش، ایستگاه فضایی بین‌ المللی به مرکز کنترل فضایی ناسا برای کنترل ربات کاوشگری بر روی زمین تبدیل شد. تست این فناوری توسط «کریس کسیدی» فضانورد ناسا انجام شد و ربات کاوشگر کنترل از راه دور K10 در مرکز تحقیقات Ames در کالیفرنیا، دستورات ارسالی از فضا را به اجرا درآورد.

دستور ارسالی توسط «کریس کسیدی»، شبیه سازی استقرار آنتن فیلم پلی آمید در محل تعبیه شده Roverscape بود. تصاویر ویدئویی آنی از فعالیت ربات بر روی زمین برای فضانورد مستقر در ایستگاه فضایی ارسال می‌ شد و «کسیدی» قادر بود اجرای دستورات ارسالی را بر روی صفحه نمایش مجازی نظارت کند. نخستین تست تله رباتیک سطح با ایستگاه فضایی بین المللی (ISS)‌ با موفقیت انجام شد که نخستین شبیه سازی دقیق همکاری انسان، ربات برای انجام مأموریت تحقیقاتی محسوب می‌ شود.
advertising