رباتی با نگاه به انسان ها میز غذا را می چیند

رباتی با نگاه به انسان ها میز غذا را می چیند

ربات 6 پا مخصوص عملیات نجات

ربات 6 پا مخصوص عملیات نجات

جدیدترین و جالب ترین ربات های چینی

جدیدترین و جالب ترین ربات های چینی

ربات استرو محصول ترکیب طراحی بوستون داینامیکس با هوش مصنوعی

ربات استرو محصول ترکیب طراحی بوستون داینامیکس با هوش مصنوعی

ساخت روبات JumpRoACH با الهام از عملکرد سوسک

ساخت روبات JumpRoACH با الهام از عملکرد سوسک

ربات مینی چیتا MIT پشتک وارو می زند

ربات مینی چیتا MIT پشتک وارو می زند

عجیب ترین و مهم ترین ربات ها

عجیب ترین و مهم ترین ربات ها

یک ربات راهنمای تور کاخ بلنهایم شد

یک ربات راهنمای تور کاخ بلنهایم شد

توسعه رباتی که از هر انگشتش هنر می‌ ریزد

توسعه رباتی که از هر انگشتش هنر می‌ ریزد

ساخت رباتی که جنگا بازی می‌ کند

ساخت رباتی که جنگا بازی می‌ کند

تولید کفش در 6 دقیقه با ربات هوشمند

تولید کفش در 6 دقیقه با ربات هوشمند

ساخت ربات بازیگوش roveable

ساخت ربات بازیگوش roveable

کنترل یک ربات زمینی از ایستگاه فضایی بین المللی

کنترل یک ربات زمینی از ایستگاه فضایی بین المللی

تولید رباتی که مثل پیچک از در و دیوار بالا می رود

تولید رباتی که مثل پیچک از در و دیوار بالا می رود

ساخت ربات دوربین هوشمند

ساخت ربات دوربین هوشمند

با ربات هوشمند Spencer هرگز از پرواز خود جا نمانید

با ربات هوشمند Spencer هرگز از پرواز خود جا نمانید

1 2 3 4 5 6 7 8 9