هونل موزیک
فارسی - Persian
یک ربات راهنمای تور کاخ بلنهایم شد

یک ربات راهنمای تور کاخ بلنهایم شد

توسعه رباتی که از هر انگشتش هنر می‌ ریزد

توسعه رباتی که از هر انگشتش هنر می‌ ریزد

ساخت رباتی که جنگا بازی می‌ کند

ساخت رباتی که جنگا بازی می‌ کند

تولید کفش در 6 دقیقه با ربات هوشمند

تولید کفش در 6 دقیقه با ربات هوشمند

ساخت ربات بازیگوش roveable

ساخت ربات بازیگوش roveable

کنترل یک ربات زمینی از ایستگاه فضایی بین المللی

کنترل یک ربات زمینی از ایستگاه فضایی بین المللی

تولید رباتی که مثل پیچک از در و دیوار بالا می رود

تولید رباتی که مثل پیچک از در و دیوار بالا می رود

ساخت ربات دوربین هوشمند

ساخت ربات دوربین هوشمند

با ربات هوشمند Spencer هرگز از پرواز خود جا نمانید

با ربات هوشمند Spencer هرگز از پرواز خود جا نمانید

فناوری خودران و ربات کالارسان کنتیننتال در CES 2019 رونمایی شد

فناوری خودران و ربات کالارسان کنتیننتال در CES 2019 رونمایی شد

تولید دوچرخه ها و اسکوترهای رباتیک توسط شرکت اوبر

تولید دوچرخه ها و اسکوترهای رباتیک توسط شرکت اوبر

ربات آتش نشان در استرالیا

ربات آتش نشان در استرالیا

رباتی که با نور شارژ می‌ شود

رباتی که با نور شارژ می‌ شود

ربات دونده ای که از شما سریع تر می دود

ربات دونده ای که از شما سریع تر می دود

ربات Axi Draw که آن چه را بخواهید نوشته و ترسیم می‌ کند

ربات Axi Draw که آن چه را بخواهید نوشته و ترسیم می‌ کند

ربات کاترپیلار اجسامی تا 10 برابر اندازه خود را حمل می‌ کند

ربات کاترپیلار اجسامی تا 10 برابر اندازه خود را حمل می‌ کند

1 2 3 4 5 6 7 8 9