شعر درد پنهان از سری اشعار زیبای مهدی اخوان ثالث متخلص به میم امید

شعر درد پنهانای خوش آن عشق و محبت که به اظهار رسد

مرغ خوشبخت شود،چونکه به گلزار رسد

چشم بر روی جهان دگری بگشاید

شاخه،درباغ اگر برسر دیوار رسد

ای خوش آن دست که دامان عزیزان گیرد

کار دیدار،به اصرار و به انکار رسد

اشک افشاندن و زانو زدن اندر بر یار

قصه ای باشد و پیوسته به تکرار رسد

لب به لبخند گشاید ملک اندر ملکوت

چونکه پیغام ، ازین یار به آن یار رسد

جشن گیرند به شادی همه مرغان بهشت

بوی گلزار، چو بر مرغ گرفتار رسد

درد عشق ، آه اگر آینه از شرم کند

تاج ها بردل بیچاره ی بیمار رسد

باد پرخون ، جگر شرم که عمری نگذاشت

که مرا عشق جگر خوار به اقرار رسد

دیگر،این معجزه میخواهد و بسیارکم است

درد پنهان به مداوای پرستار رسد

سهم ما،عشق به دل خون شده ای بود که سهم

چون که بی قاعده باشد کم و بسیار رسد

داد و فریادم ازین تودۀ دوار گذشت

تا به گوش فلک و ثابت و سیار رسد

بشنوید ای در و دیوار، که جانان نه شنید

آنچه امروز به گوش در و دیوار رسد

شاید«امید»نهان باشد از انظار جهان

این ورق سوخته روزی که به انظار رسد.
advertising
advertising
آخرین های خواندنی
معمای پلیسی و جذاب کشف قاتل

معمای پلیسی و جذاب کشف قاتل

کاربرد و داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند خویش من است

کاربرد و داستان ضرب المثل بیگانه اگر وفا کند خویش من است

فال شبانه پنج شنبه 30 خرداد

فال شبانه پنج شنبه 30 خرداد

فال روزانه پنج شنبه 30 خرداد

فال روزانه پنج شنبه 30 خرداد

advertising
محبوب ترین های خواندنی
رمان هیجان انگیز جزیره کامینو اثر جان گریشام

رمان هیجان انگیز جزیره کامینو اثر جان گریشام

احادیث و روایاتی در رابطه با روز عید

احادیث و روایاتی در رابطه با روز عید

زندگی نامه سید حسین طباطبایی بروجردی

زندگی نامه سید حسین طباطبایی بروجردی

داستانی از قضاوت های امیرالمومنین علی علیه السلام

داستانی از قضاوت های امیرالمومنین علی علیه السلام

advertising