هونل موزیک
فارسی - Persian
شعر عاشقانه سخت است که معتاد نگاهی شده باشی از قیصر امین پور

شعر سخت است که معتاد نگاهی شده باشیسخت است که معتاد نگاهی شده باشی

دیوانه ی چشمان سیاهی شده باشی

اینکه پسر رعیت ده باشی و آن وقت

دلداده ی تک دختر شاهی شده باشی

در پیچ و خم عشق به سختی به در آیی

از چاله، ولی راهی چاهی شده باشی

از دور تو را محکم و چون کوه ببینند

در خویش شبیه پر کاهی شده باشی

مانند دلیری که به دستش سپری نیست

بازیچه ی دستان سپاهی شده باشی

یک عمر بجنگی و در آخر نتوانی

تا نامزد آن که بخواهی شده باشی

سخت است که ماه تو سراغ تو نیاید

آنگاه که در حوضچه ماهی شده باشی
advertising
advertising
آخرین های خواندنی
فال روزانه سه شنبه 6 فروردین 98

فال روزانه سه شنبه 6 فروردین 98

کاربرد و ریشه ضرب المثل جور کسی را کشیدن

کاربرد و ریشه ضرب المثل جور کسی را کشیدن

رمان و زندگی نامه تحصیل کرده اثر تارا وستوور

رمان و زندگی نامه تحصیل کرده اثر تارا وستوور

داستانی پندآموز از حسن بصری عارف بزرگ

داستانی پندآموز از حسن بصری عارف بزرگ

advertising
محبوب ترین های خواندنی
شعر بوی بهار از معینی کرمانشاهی

شعر بوی بهار از معینی کرمانشاهی

شعر زیبای چشم مست از استاد شهریار شاعر معاصر

شعر زیبای چشم مست از استاد شهریار شاعر معاصر

داستان کوتاه و آموزنده شاهزاده و نصیحت عارف

داستان کوتاه و آموزنده شاهزاده و نصیحت عارف

شعری زیبا از سعدی شیرازی در مورد بهار

شعری زیبا از سعدی شیرازی در مورد بهار

advertising