معمای فکری صاحب ماهی کیست با پاسخ تشریحیخانه در ۵ رنگ مختلف وجود دارند. در هر خانه نیز شخصی از یک نژاد متفاوت از دیگر افراد وجود دارد. همچنین هر یک از آن ها نوشیدنی متفاوتی می نوشد، سیگار متفاوتی می کشد و یک حیوان خانگی متفاوت دارد.
سوال این است: صاحب ماهی کیست؟
طبق اطلاعات سوال داریم:
- مرد بریتانیایی در خانه ی قرمز زندگی می کند.
- مرد سوئدی یک سگ دارد.
- مرد دانمارکی چای می نوشد.
- خانه ی سبز در سمت چپ خانه ی سفید قرار دارد.
- صاحب خانه ی سبز قهوه می نوشد.
- مردی که سیگار پال مال می کشد یک پرنده دارد.
- صاحب خانه ی زرد سیگار دانهیل می کشد.
- مردی که در خانه ی وسطی زندگی می کند شیر می نوشد.
- مرد نروژی در خانه ی اول زندگی می کند.
- مردی که سیگار بلِند می کشد در خانه ی کنار خانه ی مردی که گربه دارد زندگی می کند.
- مردی که اسب دارد در کنار خانه ی کسی که سیگار دانهیل می کشد زندگی می کند.
- مردی که سیگار بلومستر می کشد آبمیوه می نوشد.
- مرد آلمانی سیگار پرینس می کشد.
- مرد نروژی در خانه ی کنار خانه ی آبی زندگی می کند.
- مردی که سیگار بلِند می کشد همسایه ی مردی است که آب می نوشد.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پاسخ معمای فکری صاحب ماهی کیست؟


۱- مرد نروژی در خانه ی زرد زندگی می کند، آب می نوشد، سیگار دانهیل می کشد و گربه دارد.
2- مرد دانمارکی در خانه ی آبی زندگی می کند، چای می نوشد، سیگار بلِند می کشد و اسب دارد.
۳- مرد بریتانیایی در خانه ی قرمز زندگی می کند، شیر می نوشد، سیگار پال مال می کشد و پرنده دارد.
۴- مرد آلمانی در خانه ی سبز زندگی می کند، قهوه می نوشد، سیگار پرینس می کشد و ماهی دارد.
۵-مرد سوئدی در خانه ی سفید زندگی می کند، آبمیوه می نوشد، سیگار بلومستر می کشد و سگ دارد.
و در نهایت این که مرد آلمانی صاحب ماهی است.
advertising
advertising
آخرین های طنز و معما
معماهایی که می توانند ضریب هوشی شما را ارتقا دهند

معماهایی که می توانند ضریب هوشی شما را ارتقا دهند

جملات کوتاه و خنده دار

جملات کوتاه و خنده دار

طنز فال بدبختی

طنز فال بدبختی

طنز تفاوت مادرهای امروزی و دیروزی

طنز تفاوت مادرهای امروزی و دیروزی

معمای فکری خرید ساعت

معمای فکری خرید ساعت

advertising
آخرین های خواندنی
اشعاری درباره زندگی از سهراب سپهری

اشعاری درباره زندگی از سهراب سپهری

کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست اثر کیم وو چونگ مؤسس شرکت دوو

کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست اثر کیم وو چونگ مؤسس شرکت دوو

حکایت جالب و خواندنی کمک به همسایه

حکایت جالب و خواندنی کمک به همسایه

فال پی ام سی این هفته از شنبه 20 مهر تا جمعه 26 مهر

فال پی ام سی این هفته از شنبه 20 مهر تا جمعه 26 مهر

داستان غم انگیز دفتر خاطرات صورتی

داستان غم انگیز دفتر خاطرات صورتی

advertising
محبوب ترین های خواندنی
فال پی ام سی این هفته از شنبه 6 مهر تا جمعه 12 مهر

فال پی ام سی این هفته از شنبه 6 مهر تا جمعه 12 مهر

کتاب طنز دوازده صندلی اثر ایلف و پتروف

کتاب طنز دوازده صندلی اثر ایلف و پتروف

فال پی ام سی این هفته از شنبه 13 مهر تا جمعه 19 مهر

فال پی ام سی این هفته از شنبه 13 مهر تا جمعه 19 مهر

شعرهای زیبا و خواندنی درباره وطن

شعرهای زیبا و خواندنی درباره وطن

داستان غم انگیز دفتر خاطرات صورتی

داستان غم انگیز دفتر خاطرات صورتی

advertising