معمای فکری صاحب ماهی کیست با پاسخ تشریحیخانه در ۵ رنگ مختلف وجود دارند. در هر خانه نیز شخصی از یک نژاد متفاوت از دیگر افراد وجود دارد. همچنین هر یک از آن ها نوشیدنی متفاوتی می نوشد، سیگار متفاوتی می کشد و یک حیوان خانگی متفاوت دارد.
سوال این است: صاحب ماهی کیست؟
طبق اطلاعات سوال داریم:
- مرد بریتانیایی در خانه ی قرمز زندگی می کند.
- مرد سوئدی یک سگ دارد.
- مرد دانمارکی چای می نوشد.
- خانه ی سبز در سمت چپ خانه ی سفید قرار دارد.
- صاحب خانه ی سبز قهوه می نوشد.
- مردی که سیگار پال مال می کشد یک پرنده دارد.
- صاحب خانه ی زرد سیگار دانهیل می کشد.
- مردی که در خانه ی وسطی زندگی می کند شیر می نوشد.
- مرد نروژی در خانه ی اول زندگی می کند.
- مردی که سیگار بلِند می کشد در خانه ی کنار خانه ی مردی که گربه دارد زندگی می کند.
- مردی که اسب دارد در کنار خانه ی کسی که سیگار دانهیل می کشد زندگی می کند.
- مردی که سیگار بلومستر می کشد آبمیوه می نوشد.
- مرد آلمانی سیگار پرینس می کشد.
- مرد نروژی در خانه ی کنار خانه ی آبی زندگی می کند.
- مردی که سیگار بلِند می کشد همسایه ی مردی است که آب می نوشد.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پاسخ معمای فکری صاحب ماهی کیست؟


۱- مرد نروژی در خانه ی زرد زندگی می کند، آب می نوشد، سیگار دانهیل می کشد و گربه دارد.
2- مرد دانمارکی در خانه ی آبی زندگی می کند، چای می نوشد، سیگار بلِند می کشد و اسب دارد.
۳- مرد بریتانیایی در خانه ی قرمز زندگی می کند، شیر می نوشد، سیگار پال مال می کشد و پرنده دارد.
۴- مرد آلمانی در خانه ی سبز زندگی می کند، قهوه می نوشد، سیگار پرینس می کشد و ماهی دارد.
۵-مرد سوئدی در خانه ی سفید زندگی می کند، آبمیوه می نوشد، سیگار بلومستر می کشد و سگ دارد.
و در نهایت این که مرد آلمانی صاحب ماهی است.
advertising
advertising
آخرین های طنز و معما
دو معمای جالب فکری به همراه پاسخ

دو معمای جالب فکری به همراه پاسخ

معمای سرقت از جواهرفروشی با پاسخ تشریحی

معمای سرقت از جواهرفروشی با پاسخ تشریحی

طنز خنده دار بعضی از دروغ های متداول بین پسران و دختران همراه با معانی آنها

طنز خنده دار بعضی از دروغ های متداول بین پسران و دختران همراه با معانی آنها

تست هوش جالب چه کسی صاحب گورخر است

تست هوش جالب چه کسی صاحب گورخر است

سه معمای جالب پلیسی به همراه پاسخ

سه معمای جالب پلیسی به همراه پاسخ

advertising
آخرین های خواندنی
اسب دریایی و شگفتی های تولیدمثل آن

اسب دریایی و شگفتی های تولیدمثل آن

جریان شکست سپاه محمد علی شاه از مشروطه طلبان

جریان شکست سپاه محمد علی شاه از مشروطه طلبان

زندگی نامه سیاوش کسرایی شاعر و نقاش سیاسی ایران

زندگی نامه سیاوش کسرایی شاعر و نقاش سیاسی ایران

بیوگرافی  حسین آتش پرور داستان نویس و منتقد ادبیات داستانی

بیوگرافی حسین آتش پرور داستان نویس و منتقد ادبیات داستانی

فال روزانه جمعه 28 تیر

فال روزانه جمعه 28 تیر

advertising
محبوب ترین های خواندنی
کتاب روانشناسی آیا مادر خوبی هستم نوشته عبدالحسین رفعتیان

کتاب روانشناسی آیا مادر خوبی هستم نوشته عبدالحسین رفعتیان

شعر زیبای سر کوه بلند از سروده های مهدی اخوان ثالث

شعر زیبای سر کوه بلند از سروده های مهدی اخوان ثالث

داستان طنز مامور حرف گوش کن

داستان طنز مامور حرف گوش کن

کاربرد و داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است

کاربرد و داستان ضرب المثل مثل سگ پشیمان است

داستان زیبای به موقع بگویید دوستت دارم

داستان زیبای به موقع بگویید دوستت دارم

advertising