برگزاری جشنواره‌ موسیقی فارس

مجلهموزیک

- 97/08/11
برگزاری جشنواره‌ موسیقی فارسجشنواره‌ موسیقی فارس با دبیری احمد پژمان از هشتم تا شانزدهم آذر در شهر شیراز و در سه بخش رقابتی، غیررقابتی و پژوهشی برگزار می‌شود و طبق روال دوره‌های پیشین، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی متناسب با موضوع جشنواره نیز در کنار آن خواهد بود. هیات علمی بخش پژوهشی این جشنواره که مرکب از محمدرضا درویشی، هومان اسعدی و محمدرضا فیاض است، مطالعات تاریخی، فنی، آکوستیکی، تطبیقی، زیبایی‌شناسی و فرهنگی- اجتماعی در موضوع گروه‌نوازی در موسیقی ایران را به عنوان محورهای مقالات و پژوهش‌های ارسالی اعلام کرده‌است.
همچنین فراخوان بخش پژوهش جشنواره موسیقی فارس که در سال جاری دهمین دوره‌ خود را پیش‌رو دارد، منتشر شد. مسوولان این جشنواره برای اهمیت جایگاه پژوهش و احساس نیاز به منابع علمی و پژوهشی در حوزه گروه‌نوازی در موسیقی ایران، بخش پژوهش و مقاله را به این جشنواره اضافه کرده‌اند.
مقالات منتخب به صورت کتاب جشنواره منتشر و به برگزیدگان لوح تقدیر و جوایزی اختصاص داده می‌شود. همچنین در صورت تشخیص هیات انتخاب، پژوهشگران منتخب این امکان را خواهند یافت تا در بخش جنبی جشنواره به ارائه مقاله خود بپردازند.
advertising