انتقاد از صدا و سیما به خاطر تشدید فضای موسیقی فاقد ارزش هنری

مجلهموزیک

- 97/12/06
انتقاد از صدا و سیما به خاطر تشدید فضای موسیقی فاقد ارزش هنریجلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سعیدرضا عاملی (دبیر شورا)، اعضای کمیسیون و جمعی از هنرمندان برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و هنرمندانی از جمله داریوش پیرنیاکان، محمد سریر، ایرج راد، محمود عزیزی، حبیب الله صادقی و محمدعلی رجبی نیز حضور داشتند و درباره اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه هنر، امنیت شغلی هنرمندان، سازمان نظام صنفی هنرمندان، ضرورت تدوین و تصویب سند موسیقی و سینما، هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی، توجه به موسیقی ایرانی و انتقاد از صدا و سیما به خاطر تشدید فضای موسیقی فاقد ارزش هنری، ضرورت توجه به هنر به عنوان فرصت نه تهدید، توجه به هنرهای ملی و ایرانی از مواردی بود که هنرمندان در این جلسه مطرح کردند.

در این جلسه «سعیدرضا عاملی» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «کمیسیون هنر و معماری از مهمترین کمیسیون‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هنر از عرصه‌های مهم است؛ بنابراین ضرورت دارد این کمیسیون و جامعه هنری با بررسی مسائل واقعی هنر برای پیشرفت هنر تلاش و کمک کنند. کمیسیون هنر و معماری که تنوع حوزه‌های هنر در آن وجود دارد می‌تواند در بعد صنفی، اسناد هنری و سازمان نظام صنفی نقش داشته باشد.»

محمد حسین ایمانی خوشخو، رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه گفت: «با توجه به پیشینه و جایگاه هنر در کشور ما و تلاش مسئولان، چنانکه باید به هنر توجه نشده است و رضایتمندی لازم دیده نمی‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی عالی‌ترین مرجع در زمینه فرهنگ و هنر است و از چند سال پیش کمیسیون هنر و معماری در این شورا تشکیل شد که فعالیت‌ها و مصوباتی نیز داشته است که از جمله آنها سند معماری و تأسیس دانشگاه استاد فرشچیان است، سند سینما نیز در این کمیسیون تهیه شد و برای بازنگری نهایی به سازمان سینمایی ارائه شده است و بعد هم سند موسیقی با بازنگری آنچه قبلاً تدوین شده است، در نوبت قرار دارد.»

ایمانی خوشخو ادامه داد: «ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی از مسائل اصلی حوزه فرهنگ و هنر است که موجب می‌شود ظرفیت‌ها به نتیجه نرسد و امیدواریم با هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی سیر صعودی هنر حمایت شود.»
advertising