بهزاد عبدی و خنیاگرانش در اروند می‌ نوازند

مجلهموزیک

- 97/11/25
بهزاد عبدی و خنیاگرانش در اروند می‌ نوازندسی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر هم‌زمان با تهران، برای نخستین بار در منطقه‌ی آزاد اروند نیز با اجرای 13 گروه از شهرهای تهران، آمل، شیراز، اهواز، بهبهان، رامهرمز، ماهشهر، آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود و این گروه‌ها به مدت یک هفته تا 30 بهمن در دو شهرستان آبادان و خرمشهر به اجرای برنامه می‌پردازند.

گروه ارکستر خنیاگران به سرپرستی بهزاد عبدی، یک کوارتت از آمل، ارکستر سروش از شیراز به سرپرستی مسیح افقه اجرای دو نوازی قانون و تنبک از اجرای های پریچهر خواجه از جمله اجراهای مهمِ این جشنواره است که در مجتمع فرهنگی خلیج‌فارس و سینما مهرآبادان اجرا می‌شود.

جشنواره موسیقی فجر در هفت استان برگزار می شود و منطقه آزاد اروند یکی از دو استانی است که به صورت همزمان با تهران از 24 تا 30 بهمن جشنواره را برگزار خواهد کرد
advertising