چگونه خواسته های خود را مطرح کنیم و به نتیجه دست پیدا کنیم

سبک زندگیمهارت اجتماعی

- 97/11/04
چگونه خواسته های خود را مطرح کنیم و به نتیجه دست پیدا کنیممنظور از بیان درخواست به شکلی مثبت این است که چیزی را درخواست کنیم که می خواهیم نه چیزی را که نمی خواهیم. بسیاری از ما عادت کرده ایم به خوبی چیزهایی را که برایمان ناخوشایند است تشخیص داده و درخواست نبودنشان را کنیم. شاید این نوع درخواست باعث از بین رفتن چیزی که نمی خواهیم شود، اما احتمال اینکه ما را به چیزی که می خواهیم برساند بسیار کم است.

واضح و روشن بیان شود.علاوه بر استفاده از زبان مثبت در بیان خواسته هایمان، نباید آن ها را در قالب جملات گنگ و مبهم بیان کنیم.هر چه واضح تر بیان کنیم که چه چیزی از طرف مقابل می خواهیم، احتمال اینکه نیازمان برآورده شود بیشتر است.

با وجود رعایت مورد دوم، یعنی واضح و روشن مطرح کردن درخواست، باز هم این احتمال وجود دارد که پیامی که ما می فرستیم با پیامی که طرف مقابل دریافت می کند متفاوت باشد. بنابراین نیاز داریم به نحوی از درست شنیده شدن درخواستمان مطمئن شویم.ارزیابی فهمیده شدن منظورمان با درخواست تکرار آن توسط فرد مقابل امکان پذیر است.در بعضی مواقع یک سوال کوچک مثل “آیا منظورم برایتان واضح است؟” کافی است. بعضی مواقع هم به شنیدن پاسخی بیش از “بله، من فهمیدم” نیاز داریم. در این حالت می توانیم از فرد مقابل بخواهیم که درخواست ما را تکرار کنند،‌ چراکه ممکن است برداشت او با هدف ما از درخواستمان کاملا متفاوت باشد.برای اطمینان از اینکه پیامی که فرستاده ایم همان پیامی است که دریافت شده است، از شنونده می خواهیم آن را تکرار کند.

درخواست نباید دستوری باشد.درخواست دستوری، دیگر درخواست و تقاضا نیست بلکه دستور است و واکنشی که بر می انگیزد یا تسلیم فرد مقابل است یا پرخاشگری او.دستور، درخواستی است که فرد با نپذیرفتن آن سرزنش یا تنبیه می شود. بنابراین اگر فرد مقابل بر این باور باشد که با رد درخواست ما، تنبیه یا سرزنش می شود، آن را یک دستور تلقی می کند.وقتی طرف مقابل در گذشته به تقاضاهای ما پاسخ نداده باشد و ما او را سرزنش، تنبیه یا غرق در احساس گناه کرده باشیم به احتمال زیاد حالا هر درخواستی که از او می کنیم به صورت دستور می شنود.البته ممکن است تا به حال از فردی درخواست نکرده باشیم یا حتی اولین باری باشد که او را می بینیم، ولی از آنجایی که او بارها در گذشته به خاطر پاسخ ندادن به درخواست های دیگران سرزنش یا تنبیه شده، درخواست ما را به صورت یک دستور بشنود.

اگر گفته ی فردی درخواست باشد، از شنیدن جواب منفی ناراحت نشده و فرد مقابل را سرزنش و تنبیه نمی کند، در حالی که اگر گفته اش دستور باشد، عمل نکردن ما بر طبق آن با واکنش منفی او همراه خواهد بود.بنابراین کاری که ما به هنگام درخواست کردن باید انجام دهیم این است که با نشان دادن اینکه ترجیحمان بر این است که پاسخ فرد مقابل در درجه اول صادقانه و توام با رضایت خودش باشد (چه مثبت و چه منفی) تا مثبت، او را از اینکه چیزی که می گوییم یک درخواست است نه یک دستور مطمئن کنیم. درواقع هدف ما تغییر رفتار دیگران به منظور پذیرفتن روش ما نیست، بلکه هدف برقراری رابطه ایست بر اساس صداقت و همدلی که در نهایت نیازهای همه را محقق کند نه فقط نیاز ما را.

روش مطرح کردن خواسته ها ممکن است در ظاهر مهم نباشد اما مطمئن باشید در صورت استفاده از قوائد اصولی مطرح کردن خواسته ها به بهترین نتیجه ممکن خواهید رسید.اگرچه ممکن است چندان هم مطلوب به نظر نرسد، اما زمانی که این امکان وجود دارد که رو در رو و به جای فرستادن ایمیل و پیامک تقاضایی را از کسی کنیم بهتر است که این کار را انجام دهیم.این نتیجه مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه «کورنل» و «واترلو» است. آنها بر این باورند که شما با این کار شانس بیشتری برای دریافت جواب مثبت خواهید داشت.

همان قدر که انجام این کار برای شما نامطلوب است برای طرف مقابلی که از او درخواستی دارید نیز چندان رضایت بخش نخواهد بود. اگر تقاضای شما کاملا غیرمنطقی به نظر برسد، در هر حال آنها خواسته شما را رد خواهند کرد.اگر این تقاضا با ایمیل یا پیامک مطرح شود، زحمت فرد را برای باز کردن آن بیشتر هم می کند. زمانی که که از فرد غریبه ای تقاضایی می کنید، اگر به طور مستقیم این کار را انجام دهید و از دادن ایمیل پرهیز کنید، می توانید نتیجه بهتری بگیرید. این می تواند تاثیر فراوان تقاضای رو در رو را نشان دهد.

معمولا افراد تقاضا کردن از غریبه ترها را دست کم می گیرند. روشی که فرد تقاضای خود را مطرح می کند می تواند تاثیر فراوانی داشته باشد. بیشتر مواردی که به موفقیت انجامید در میان افرادی بود که به جای ایمیل و پیامک تقاضای خود را رو در رو بیان کرده بودند.در واقع افرادی که تقاضای خود را رو در رو مطرح کرده بودند، در مقایسه با سایر گروه ها بهتر توانسته بودند که اعتماد طرف مقابل را به خود جلب کنند و خودشان هم وقتی از آنها تقاضایی می شد، بیشتر به آن پاسخ می گفتند.

افرادی هم این کار را غیرمستقیم و از طریق ایمیل یا پیامک انجام می دادند، احساس بدی را از رد تقاضای خود داشتند و از ترس از مردود شدن درخواست شان از نگاه کردن به چشمان فرد مقابل پرهیز می کردند.
advertising