چگونه رنگ ها را می بینیم

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/09/24
چگونه رنگ ها را می بینیمخیلی سخت است که دنیایی بدون رنگ را تصور کنیم. چرا؟ چون رنگ ها همه جا هستند. تا حالا شده فکر کنید که رنگ ها از کجا می آیند؟ برای جواب دادن به این سوال، اول باید بفهمیم که ادراک رنگ در انسان چطور کار می کند و اثر متقابل فیزیکی مواد بر نور چگونه است
یک دوربین عکاسی که عکس رنگی می گیرد، یک عمل فیزیکی را انجام می دهد. اما ما که رنگ های گوناگون را تشخیص می دهیم، در واقع از تجربه ی روانی خودمان استفاده می کنیم. آیا از این حرف تعجب می کنید؟ آیا می خواهید معنای گفته ی ما را بهتر بفهمید؟
بسیار خوب، اکنون برای شما می گوییم که کار چشم دیدن نیست بلکه چشم فقط تحت تاثیر نور و عوامل خارجی دیگر قرار می گیرد. سپس این مغز است که عمل دیدن را انجام می دهد. پس اجسام را در حقیقت مغز می بیند
زمانی که یک تصویر از راه چشم به مغز مخابره می شود، سلول های مغز درباره ی آن جسم و خصوصیاتش قضاوت می کنند. بنابراین، برای اینکه مغز چیزی یا رنگی را بتواند ببیند، اول باید تصویری را از طریق چشم دریافت کرده باشد
ساختمان چشم ما طوری است که هفت رنگ را در یک منشور شیشه ای تشخیص می دهد. این رنگ ها عبارتند از: قرمز،نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش

در چشم ما دو دسته از سلول ها برای تشخیص رنگ ها فعالیت دارند:


1_سلول های استوانه ای شکلی که در اطراف شبکیه ی چشم هستند و فقط روشنی و تاریکی را تشخیص می دهند.
2_سلول های مخروطی شکلی که در وسط شبکیه قرار گرفته اند و موج مخصوص هر یک از رنگ ها را نیز دریافت می کنند.
به همین جهت است که ما می توانیم رنگ های گوناگون را تشخیص بدهیم و مشاهده کنیم.

حالا ببینیم که چشم چگونه رنگ ها را به درون خود راه می دهد؟ علم هنوز جواب قانع کننده ای برای این سوال پیدا نکرده، اما ممکن است فرضیه ی «یانگ – هلم هولتس» این مشکل را تا اندازه ای بر طرف کرده باشد. طبق فرضیه او، چشم دارای سه رشته اعصاب است. رنگ های اساسی و اصلی نیز سه رنگ هستند: قرمز، سبز و بنفش مایل به آبی
حال اگر هر سه رشته از این اعصاب در یک زمان و به یک اندازه تحت تاثیر نور خارجی قرار گیرند، ما رنگ سفید را مشاهده خواهیم کرد
ولی اگر نور سبز بیشتری وارد چشم ما شود و در نتیجه اعصاب سبز ما را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد، در این زمان رنگ سبز را خواهیم دید، و هنگامی که نور زرد وارد چشم می شود، اعصاب مربوط به رنگ های سبز و قرمز هر دو با یکدیگر تحریک می شوند و در نتیجه ما رنگ زرد را ملاحظه خواهیم نمود
advertising