چرا شتر کوهان دارد

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/11/15
چرا شتر کوهان داردشتر حیوانی است نیرومند و تنومند با توش و توان بالا از خانواده شتران؛ شبه نشخوارکننده و با دست و گردنی دراز. بر پشت خود یک ویا دو کوهان دارد که ساختارش از پیه و چربی است. شتر را کشتی صحرا می نامند؛ زیرا این حیوان می تواند بدون آب و غذا، 6 تا 10 روز در صحرا زنده بماند. شتر گاهی اوقات یک سوم از آب بدن خود را بدون اینکه آسیبی ببیند، از دست می دهد. شکل بینی، گوش ها و چشم های شتر به گونه ای است که شن های ریز صحرا نمی توانند آسیبی به آنها برسانند. شتر بهترین حیوان برای مسافرت های طولانی صحرایی است. این جانور می تواند بارهای بسیار سنگین را با خود حمل کند.

شترها یک کوهان بزرگ بر پشت خود دارند. در واقع کوهان محلی برای ذخیره چربی است. شتر از این چربی به عنوان منبع انرژی در سفرهای طولانی در صحرا استفاده می کند. در داخل شکم این حیوان، دو کیسه برای ذخیره آب وجود دارد. اگر شتر آب نیابد، از این ذخیره استفاده می کند. شتر با داشتن کوهان و کیسه های ذخیره آب می تواند مدت ها بدون آب و غذا زنده بماند.

شترها پیش از شروع یک سفر طولانی مقدار زیادی آب و غذا می خورند. در نتیجه آب و چربی در بدن شان ذخیره می شود. کوهان شتر در این زمان کاملاً سفت و محکم است؛ اما پس از یک مسافرت سخت و طولانی، شل و آویخته می شود. شترها در چنین سفرهایی، ذخیره آب خود را نیز از دست می دهند. به همین جهت آنها پس از سفر، به شدت احساس خستگی می کنند و مرتب روی زمین می نشینند. آنها با خوردن غذا و آب دوباره قوی و سالم می شوند.

شترها از زمان های گذشته دوست و همراه انسان بوده اند. مصریان تقریباً سه هزار سال پیش شتر را اهلی کردند. شترها بیشتر در آفریقا و آسیا زندگی می کنند. شترهای آفریقایی دارای یک کوهان هستند. برخی از شترها دو کوهان دارند. محل زندگی این شترها، مناطق خشک آسیا (از خاورمیانه تا منچوری در چین) است. تعداد کمی از شترها هنوز به صورت وحشی در صحرای گُبی زندگی می کنند.
advertising