چرا برخی مواقع احساس گرسنگی می کنیم

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/11/14
چرا برخی مواقع احساس گرسنگی می کنیمشما تازه یک وعده غذا خورده اید اما چند دقیقه بعد دوباره احساس گرسنگی به شما دست می‌دهد. از خودتان می‌پرسید "چرا من هنوز گرسنه ام؟" هورمون های اشتها نیاز به زمان دارند تا بتوانند به مغز شما اعلام سیری کنند.

بسیاری از مردم فکر می کنند که خالی بودن معده موجب احساس گرسنگی می شود؛ ولی اینطور نیست. البته وقتی احساس گرسنگی می کنیم، معده مان خالی است؛ اما گرسنگی بیشتر با مواد غذایی موجود در خون ارتباط دارد. سلول های بدن برای تولید انرژی، مواد غذایی موجود در خون را به مصرف می رسانند. وقتی میزان این مواد در خون کاهش می یابد، اعصاب پیامی را به مغز ارسال می کنند.

مرکز گرسنگی در مغز قرار دارد. این مرکز پس از دریافت پیام کمبود مواد غذایی در خون، شروع به فعالیت می کند. فعالیت این مرکز، دستگاه گوارش را تحریک می کند و موجب ایجاد احساس گرسنگی می شود. خالی بودن معده در ایجاد حس گرسنگی تاثیری ندارد؛ چرا که اگر اعصاب معده را قطع کنیم، رفتار تغذیه ای مختل نمی شود.

تغذیه در انسان و بسیاری از جانوران بطور متناوب انجام می گیرد و انگیزه آن، احساس گرسنگی است. پس از آنکه تغذیه انجام شد، سیری پدید می آید و رفتار تغذیه ای متوقف می شود. مرکز سیری در مجاورت مرکز گرسنگی قرار دارد. فعالیت این مرکز پس از صرف غذا افزایش می یابد و موجب پدید آمدن احساس سیری می شود. عوامل متعددی مثل افزایش قند و مواد غذایی در خون و اتساع معده می توانند باعث تحریک مرکز سیری شوند.
advertising