چرا مگس ها پاهایشان را به هم می مالند

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/10/30
چرا مگس ها پاهایشان را به هم می مالندتا قبل از قرن بیستم، مردم صدای وزوز ناخوشایندی که از ساییدن پاهای مگس به هم ایجاد می شد را می شنیدند و از آن ناراحت می شدند، اما دلیل آن را نمی دانستند. با فرا رسیدن قرن بیستم، دانشمندان متوجه شدند که مگس یکی از بدترین دشمنان بشر است و کشف شد که آنها ناقل عوامل بیماری هستند که سالانه باعث مرگ میلیون ها نفر می شوند.

زمانی که در حال مشاهده مگسی هستید که پاهای خود را به هم می ساید، در حقیقت او را در حال نظافت خویش می بینید و دارد برخی موادی را که به پاهایش چسبیده اند خارج می کند.

هنگامی که یک مگس پاهایش را به هم می مالد، یعنی در حال تمیز کردن آن هاست و موادی را که در آن قسمت جمع شده، از خود دور می کند. این مواد ممکن است حاوی باکتری بیماری هایی چون سل، حصبه یا اسهال خونی باشد. مگس ها این میکروب ها را از آشغال ها و فاضلاب ها جمع آوری می کنند.
اگر این میکروب ها به طور اتفاقی وارد غذای ما شود و ما آن را بخوریم ممکن است بیمار شویم.

چگونه مگس می تواند این میکروب ها را حمل کند؟ اگر آنها را زیر ذره بین تماشا کنید، متوجه می شوید که بدن مگس ها اصلاً صاف نیست. تمام بدن او، پنجه ها و پاهای بالشتکی اش با موهای زبر پوشیده شده است.

زبان مگس نیز دارای مایع چسبناکی است و این به معنای آن است که هر جا مگس بنشیند، حتی برای یک لحظه، موادی را که به بدنش، پاهایش و یا زبانش می چسبند، با خود بر می دارد. بنابراین می تواند مقادیر زیادی از مواد را با خود بر دارد و پخش کند. ضمناً مایع چسبناکی در بالشتک های مگس تعبیه شده که او را قادر می سازد روی دیوار، سقف و یا هر سطح دیگر بچسبد.
حالا آیا می دانستید که مگس ها از قدیمی ترین حشرات، شناخته شده اند؟ فسیل های بدست آمده از آنها، مربوط به چندین میلیون سال قبل است. پس به این ترتیب چگونه می توان از شرّ همه مگس ها خلاص شد؟ تنها راه ممکن، جلوگیری از زاد و ولد آنها است و برای این منظور باید شرایطی را فراهم کنیم که بهداشت در سراسر دنیا رعایت شود.
advertising