نصب بالن های اینترنتی در شهر های مرزی برای ایام اربعین

علمی و تکنولوژیفضای مجازی

- 97/07/29
نصب بالن های اینترنتی در شهر های مرزی برای ایام اربعیندکتر مرتضی براری با اشاره به خیل عظیم در پیاده‌وری اربعین، افزود: با توجه به اینکه جمعیت زیادی در پیاده‌روی اربعین در مرزهای ایران و عراق حضور دارند ، از این رو ممکن است آنتن‌های BTS های موجود در منطقه نتواند پاسخگوی نیازهای ارتباطی زائران باشد. وی ادامه داد: از این رو از این رو پژوهشگاه فضایی بالن‌های اینترنتی را ساخته است که می‌تواند تا شعاع‌های خاصی سرویس‌های مورد نیاز Wi-Fi‌ زائران را تامین می‌کند. براری با تاکید بر اینکه در پیاده‌روی اربعین سال جاری نیز قرار است این بالن‌ها در مناطق مرزی میان ایران و عراق نصب شوند ، ادامه داد: این بالن‌ها درشهر های مرزی مانند " مهران " ، " شلمچه " و " چزابه " نصب خواهند شد.
رییس سازمان فضایی با بیان اینکه این بالن‌ها توسط شرکت‌های داخلی و با همکاری پژوهشگاه فضایی طراحی و ساخته شده‌اند ، ادامه داد: این دستاورد بیانگر بستر مناسب فضا پایه است؛ چراکه در این خدمت از ظرفیت بالن‌های اینترنت شبکه ارتباطی مورد نیاز ایجاد خواهد شد.
همچنین رییس سازمان فضایی ادامه داد: در صورتی که آنتن‌های BTS‌ ها قطع شد ، نیروهای امداد می‌توانند از طریق ماهواره بی‌سیم ارتباطات خود را حفظ کنند.
advertising