تاریخچه باسازی بندر صور واقع در لبنان امروزی با هزینه ایران

خواندنیتاریخ

- 98/05/08
تاریخچه باسازی بندر صور واقع در لبنان امروزی  با هزینه ایرانتاریخ دانان كار نوسازی بندر صور در فنیقیه (لبنان امروز) با هزینه ایران را اواخر ژوئیه (نیمه تابستان) سال 535 پیش از میلاد ذكر كرده اند. كوروش بزرگ در سال 539 پیش از میلاد و پس از تصرف بابل و انهدام این امپراتوری، دستور داد كه همه خرابی های وارده توسط حاكمان قبلی بابل به هر نقطه ای مرمت شوند و هزینه تمامی آنها از خزانه امپراتوری ایران پرداخت گردد. به نوشته مورخان كارشناس جهان باستان، كوروش روی نوسازی صور، صیدا و اورشلیم (قدس) كه به ایران تعلق گرفته بودند تاكید بیشتری كرده بود زیرا كه «صور» مركز تجارت منطقه مدیترانه و مادر سرزمین كارتاژ (تونس و لیبی امروز) بود كه مهاجران صور آنجا را ساخته و با كشتی های خود تا اسپانیا پیش رفته بودند. بندر صور از آن پس به مدت دو قرن از پایگاههای دریایی ایران در مدیترانه بود. به علاوه، ایرانیان در آنجا كارگاههای ریسندگی و بافندگی دایر كرده بودند.

این بندر سه هزار ساله و چهارمین شهر بزرگ لبنان است .در سال 573 پیش از میلاد توسط ارتش بخت النصر دوم امپراتور بابل تصرف و ویران شده بود. قدمت ایجاد صور به 850 تا 1300 پیش از میلاد می رسد (تلفظ یونانی آن «تور» به معنای «صخره میان دریا» است كه انگلیسی زبانها آن را «تایر» و فرانسوی زبانها «تیر» تلفظ می كنند). بندر صور (الصور) تا اواخر جنگ جهانی اول و تاسیس كشور لبنان توسط دولت فرانسه، از مناطق سوریه بزرگتر بود. بندر صور 13 سال در برابر ارتش بخت النصر مقاومت كرده و در محاصره این ارتش بود كه پس از سقوط، به دستور امپراتور بابل ویران شده بود. «صور» در سال 332 پیش از میلاد، با این كه پادگان ایرانی آن بیش از چند هزار سرباز نداشت در برابر حمله اسكندر مقاومت جانانه كرده بود ولی سرانجام پس از هفت ماه محاصره تصرف و قربانی انتقام اسكندر قرارگرفته بود و بار دگر ویران شده بود. به دستور اسكندر، سی هزار تن از مردم صور كشته شدند. صور در سال 64 پیش از میلاد به دست رومیان افتاد و تا سال 634 میلادی دهها بار میان دو امپراتوری ایران و روم دست به دست شد و سرانجام در نیمه قرن هفتم میلادی بدون مقاومت، تسلیم سپاه اسلام شد كه از حجاز به آنجا رفته بود.

مردم صور پس از تصرف منطقه (جنوب لبنان امروز) توسط فاطمیون مصر، شیعه شدند. این بندر مهم در اوایل هزاره دوم میلادی به تصرف صلیبیون درآمد و نزدیك به 180 سال حكومت لاتین داشت. بعدا به دست حكومت مصر افتاد (كه سوریه جزیی از آن بود) و سپس به عثمانی انتقال یافت. دولت صفویه ایران كه شیعه اثنی عشری را مذهب رسمی كشور اعلام كرده بود شماری از روحانیون شیعه را از جنوب لبنان و از جمله صور به ایران دعوت كرد و از آن پس رابطه ای تنگا تنگ میان ایران و جنوب لبنان برقرار بوده است. شاه اسماعیل صفوی نقشه ائتلاف شیعیان جهان را كشیده بود كه تا قرنها به قوت خود باقی بود. از زمان درگیری اعراب و اسراییل در نیمه قرن بیستم، منطقه صور تاكنون چندبار مورد حمله نظامی اسراییلی ها واقع شده و آسیب دیده است.
advertising