شروع بهره برداری از تلگراف در ایران در تاریخ 27 اسفندروزنامه وقایع اتفاقیه در شماره 372 خود در این روز، رویداد سیم كشی تلگراف در مدرسه دارالفنون و موفقیت‏ آمیز بودن آن را خبر داد. پس از آن قرار شد كه از كاخ سلطنتی تا باغ لاله ‏زار، سیم تلگراف متصل شود و پس از آن، نقاط دیگر نیز دارای تلگراف شدند.
شروع بهره برداری از تلگراف در ایران در تاریخ 27 اسفند
نكته در خور توجه این بود كه برقراری تلگراف در ایران، در مرحله اول انگلیسی‏ ها را بهره ‏مند كرد تا ایرانیان را، چرا كه آنان با اتصال خطوط مخابراتی هند و اروپا، نه تنها با مستعمره خود، هندوستان، ارتباط برقرار كردند و آن را سرعت بخشیدند، بلكه با ساختن تلگراف خانه‏ هایی در ایران و فرستادن مامور به كشور، نفوذ خود را روز به روز در ایران، توسعه دادند.
advertising
advertising
آخرین های خواندنی
احادیث و روایاتی از معصومین در رابطه با صبر و شکیبایی

احادیث و روایاتی از معصومین در رابطه با صبر و شکیبایی

داستان طنز کم شنوایی

داستان طنز کم شنوایی

فال شبانه دوشنبه 27 خرداد

فال شبانه دوشنبه 27 خرداد

فال روزانه دوشنبه 27 خرداد

فال روزانه دوشنبه 27 خرداد

advertising
محبوب ترین های خواندنی
معمای سخت ریاضی برای سنجش هوش و استعداد

معمای سخت ریاضی برای سنجش هوش و استعداد

داستان زیبای خرید زمان

داستان زیبای خرید زمان

داستان زیبای روزه خواری منصور حلاج

داستان زیبای روزه خواری منصور حلاج

طوطی پروتلت نوعی طوطی کوچک و بامزه

طوطی پروتلت نوعی طوطی کوچک و بامزه

advertising