آلبوم موسیقی دل به تو دادم منتشر شد

مجلهموزیک

- 98/01/18
آلبوم موسیقی دل به تو دادم  منتشر شدآلبوم موسیقی «دل به تو دادم» با مروری بر برخی آثار باقی مانده‌ی قاجار قطعاتی با وفاداری کامل به موسیقی سنتی و دستگاهی ایران در دستگاه چهارگاه تولید شده است. خوانندگی این اثر را «محمد حسنی سعدی» برعهده داشته و تنظیم و گردآوری آن بر عهده محمد باقر زینالی است.

تولیدکنندگانِ این اثر تلاش کرده‌اند با ارائه‌ی اثری مقید به اصول موسیقی کلاسیک ایرانی جای خالی آثاری از این دست را در بازار تولید موسیقی ایرانی پر کند. تنظیم کننده این آلبوم در مقدمه ای که بر این اثر نوشته، آورده است: «این مجموعه در دستگاه چهارگاه شامل فاخر ترین قطعات از استادان موسیقی این دوره که بر مبنای نمونه‌های صوتی و منابع نوشتاری به‌جا مانده از این دوره بازسازی، تنظیم و اجرا شده است. در اجرای قطعات این اثر سعی بر آن بوده تا اصالت‌های موسیقی قدیم با نوگرایی های معاصر تلفیق و اثری ایجاد شود که از همه جهت قابل دفاع باشد.»

در روند آوازها نیز بر اساس ساختار کلاسیک چهارگاه حرکت شده و سعی شده تا گوشه‌های اصلی و مهم این دستگاه به صورت کامل نشان داده شود.
advertising