داوری مرحله نخست بررسی آثار جشنواره ی امیر جاهد به پایان رسید

مجلهموزیک

- 97/12/03
داوری مرحله نخست بررسی آثار جشنواره ی امیر جاهد به پایان رسید- داوری مرحله نخست بررسی آثار ارسالی متقاضیانِ دومین جشنواره سراسری موسیقی «امیر جاهد» اواخر بهمن ماه به پایان رسید و اسامی پذیرفته شدگان این مرحله اعلام شد.

برگزیدگان مرحله اول پس از دعوت به مرحله دوم در اردیبهشت 1398 در سالن ایوان شمس به رقابت خواهند پرداخت و در مراسم اختتامیه از برترین های دومین جشنواره تقدیر به عمل خواهد آمد.

دومین «جشنواره موسیقی امیر جاهد» از سوی اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد و خانه موسیقی ایران برگزار می شود و آبان ماه سال جاری فراخوان این جشنواره منتشر شد.

این جشنواره به هنرجویان موسیقی اختصاص داشته و دارای بخش‌های تکنوازی، دونوازی و اجرای گروهی است که گروه‌ها و افراد متقاضی با توجه به سوابق اجرایی خود پس از ارزیابی اولیه در این جشنواره به رقابت می‌پردازند
advertising