در سه ماهه پاییز امسال مجوز فعالیت یک ساله برای 21 آموزشگاه صادر شد

مجلهموزیک

- 97/10/21
در سه ماهه پاییز امسال مجوز فعالیت یک ساله برای 21 آموزشگاه صادر شددر سه ماهه پاییز امسال مجوز فعالیت یک ساله برای 21 آموزشگاه از سوی شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری (موسیقی) صادر شد و مجوز فعالیت 105 آموزشگاه برای مدت پنج سال تمدید شد.

مجوزهای تأسیس و فعالیت آموزشگاه های موسیقی در سه ماهه پاییز سال جاری برای استان های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، مازندران، البرز، چهارمحال و بختیاری، فارس و یزد صادر شده است.

دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکیل شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری درخواست های دریافت مجوز آموزشگاه را بررسی می کند.
advertising