برگزیدگان اول تا پنجم مسابقه عصر جدید چه کسانی بودند

مجلهسینما و تلویزیون

- 98/06/01
برگزیدگان اول تا پنجم مسابقه عصر جدید چه کسانی بودندبرنامه عصر جدید که با هدف شناسایی استعدادهای برتر کشورمان توسط احسان علیخانی و گروه همراهش ساخته شد و از شبکه سوم سیما به نمایش گذاشته شد به روز آخر خود و اعلام نتایج نهایی رسید.
آخرین قسمت از اجرای فینالیست های عصر جدید دوشنبه شب 28 مرداد ماه 1398 از شبکه سوم سیما پخش شد و شرکت کنندگان آخرین تیر خود را از چله کمان برای قرار گرفتن در رتبه های برتر رها کردند.
در فینال مسابقه عصر جدید دختران نینجا ، فاطمه عبادی ، سعید فتحی روشن ، پارسا خائف و محمد زارع آخرین و ناب ترین هنر خود را به نمایش گذاشتند.

زمان پخش آخرین قسمت و اعلام برنده اصلی عصر جدید


فینال برنامه استعدادیابی عصر جدید شامگاه روز پنجشنبه 31 مرداد ماه 98 از شبکه سوم سیما به صورت زنده پخش شد.
برنامه اعلام نتایج نهایی عصر جدید تا بامداد روز جمعه ادامه داشت و در مجموع 24.405.608 رای از سوی مردم به صندوق آراء مردمی این برنامه واریز شد.
در پایان ماراتن بزرگ عصر جدید خانم فاطمه عبادی با کسب اکثریت آراء مردمی به مقام نخست دست یافت و مبلغ 500 میلیون تومان جایزه این برنامه را نصیب خود کرد.
پنجمی دختران نینجا با تعجب داوران و احسان علیخانی همراه بود.
نتایج نهایی عصر جدید داوان را شوکه کرد و آنها تقریبا به غیر قابل پیش بینی بودن نتایج و آراء مردمی اقرار کردند.
برگزیدگان اول تا پنجم مسابقه عصر جدید چه کسانی بودند

تعداد آراء فینال عصر جدید:


رتبه اول: فاطمه عبادی :6544964
رتبه دوم: محمد زارع :5916362
رتبه سوم: پارسا خائف :5717064 رای
رتبه چهارم: سعید فتحی روشن:3148431 رای
رتبه پنجم:گروه دختران نینجا:3078787 رای

جوایز نفرات اول تا پنجم عصر جدید


نفر اول: 500 میلیون تومان اعتبار تخصصی
نفر دوم: 200 میلیون تومان اعتبار تخصصی
نفر سوم: 100 میلیون تومان اعتبار تخصصی
نفر چهارم: 75 میلیون تومان اعتبار تخصصی
نفر پنجم: 50 میلیون تومان اعتبار تخصصی
advertising