هونل موزیک
فارسی - Persian
حقایق خواندنی درباره ازدواج دختر و پسرازدواج با فرد مورد علاقه یکی از بهترین اتفاقات زندگی است، این که فردی را دوست داشته باشید و زندگی مشترک خود را با وی آغاز کنید بسیار خوشایند است.

۱.شـما نمی توانـیـد فردی را مجبور کنـیـد تا شـما را دوست داشـته باشـد و هیچ کس توانایی خوشـبخت ساختن صد در صد شـما را ندارد.
۲.هر چه می خواهید تلاشـ کنـیـد، شـما هیچگاه قادر نخواهید بود شـریک خود را تغییر دهید، هر چند اگر شـما خود را تغییر دهید، ممکن است شـریک شـما نـیـز تغییر کند.
۳.اشـخاص با اشـخاص ازدواج نمی کنند، بلکه آنها با توهمات و خیالپردازیهای خودشـان ازدواج می کنند.
۴.یک ازدواج حقیقی درست از نقطه ای آغاز میگردد که توهمات پایان می یابند. چالشـ یک ازدواج آن است که کشـف کنـیـم با چه کسی ازدواج کرده ایم.
۵.عشـق تنها یکی از عللی است که ما شـریک خود را بر می گزینـیـم. (برخی اوقات مهمترین فاکتور نمیباشـد)
۶.به احتمال زیاد، خصلتها و صفات موجود در شـریکتان که دیوانه وار خشـم شـما را برمی انگیزند، همان صفاتی هستند که در ابتدا شـما را مجذوب شـریکتان کرده بوده اند.
۷.این غیر ممکن است که شـما فاقد تجربه کردن دوران درد و تنهایی یک رابطه را پشـت سر بگذارید.
۸.بزرگترین هدیه ای که می توانـیـد به فرزندانتان اعطا کنـیـد یک ازدواج محبت آمیز می باشـد.
۹.یادتان باشد موفقیت زمانـیـ در یک ازدواج حاصل می گردد که هر کدام از ما به این واقعیت پی ببریم که نـیـازهای شـریکمان حداقل به اهمیت نـیـازهای خودمان می باشـد.
۱۰.ازدواج بهترین فرصت برای رشـد و بالنده گی است، غلبه بر حس خود خواهی و آموزشـ عشـق ورزی می باشـد.
advertising
advertising
آخرین های سبک زندگی
علت تفاوت تصمیم گیری اقتصادی مرد و زن چیست

علت تفاوت تصمیم گیری اقتصادی مرد و زن چیست

انواع اعتماد به نفس

انواع اعتماد به نفس

علل بد رفتاری کودکان

علل بد رفتاری کودکان

افرادی که عشق ناسالم را تجربه می کنند

افرادی که عشق ناسالم را تجربه می کنند

advertising
محبوب ترین های سبک زندگی
چگونه همسرمان را صدا بزنیم

چگونه همسرمان را صدا بزنیم

کاشت و پرورش گل مرجان

کاشت و پرورش گل مرجان

راز طولانی بودن عمر علما

راز طولانی بودن عمر علما

تکنیک های ایجاد تفکر مثبت

تکنیک های ایجاد تفکر مثبت

advertising