حقایق خواندنی درباره ازدواج دختر و پسرازدواج با فرد مورد علاقه یکی از بهترین اتفاقات زندگی است، این که فردی را دوست داشته باشید و زندگی مشترک خود را با وی آغاز کنید بسیار خوشایند است.

۱.شـما نمی توانـیـد فردی را مجبور کنـیـد تا شـما را دوست داشـته باشـد و هیچ کس توانایی خوشـبخت ساختن صد در صد شـما را ندارد.
۲.هر چه می خواهید تلاشـ کنـیـد، شـما هیچگاه قادر نخواهید بود شـریک خود را تغییر دهید، هر چند اگر شـما خود را تغییر دهید، ممکن است شـریک شـما نـیـز تغییر کند.
۳.اشـخاص با اشـخاص ازدواج نمی کنند، بلکه آنها با توهمات و خیالپردازیهای خودشـان ازدواج می کنند.
۴.یک ازدواج حقیقی درست از نقطه ای آغاز میگردد که توهمات پایان می یابند. چالشـ یک ازدواج آن است که کشـف کنـیـم با چه کسی ازدواج کرده ایم.
۵.عشـق تنها یکی از عللی است که ما شـریک خود را بر می گزینـیـم. (برخی اوقات مهمترین فاکتور نمیباشـد)
۶.به احتمال زیاد، خصلتها و صفات موجود در شـریکتان که دیوانه وار خشـم شـما را برمی انگیزند، همان صفاتی هستند که در ابتدا شـما را مجذوب شـریکتان کرده بوده اند.
۷.این غیر ممکن است که شـما فاقد تجربه کردن دوران درد و تنهایی یک رابطه را پشـت سر بگذارید.
۸.بزرگترین هدیه ای که می توانـیـد به فرزندانتان اعطا کنـیـد یک ازدواج محبت آمیز می باشـد.
۹.یادتان باشد موفقیت زمانـیـ در یک ازدواج حاصل می گردد که هر کدام از ما به این واقعیت پی ببریم که نـیـازهای شـریکمان حداقل به اهمیت نـیـازهای خودمان می باشـد.
۱۰.ازدواج بهترین فرصت برای رشـد و بالنده گی است، غلبه بر حس خود خواهی و آموزشـ عشـق ورزی می باشـد.
advertising
advertising
آخرین های ازدواج
روش های ازدواج بدون خرج و مخارج اضافه

روش های ازدواج بدون خرج و مخارج اضافه

مشکلات رسم و رسومات ازدواج

مشکلات رسم و رسومات ازدواج

ازدواج با مرد جوان بهتر است یا جا افتاده

ازدواج با مرد جوان بهتر است یا جا افتاده

پیشنهادهایی برای داشتن یک ازدواج موفق

پیشنهادهایی برای داشتن یک ازدواج موفق

استقلال فردی بعد از ازدواج

استقلال فردی بعد از ازدواج

advertising
آخرین های سبک زندگی
اخلاق اجتماعی حضرت علی

اخلاق اجتماعی حضرت علی

چرا از شغل خود متنفریم

چرا از شغل خود متنفریم

چرا برخی از افراد کلامی نافذ دارند

چرا برخی از افراد کلامی نافذ دارند

رابطه اجتماعی زن و مرد در نهج البلاغه

رابطه اجتماعی زن و مرد در نهج البلاغه

چطور شغل خود را دوست داشته باشیم

چطور شغل خود را دوست داشته باشیم

advertising
محبوب ترین های سبک زندگی
علت تنوع طلبی جنسی مردها

علت تنوع طلبی جنسی مردها

صبر در کلام حضرت علی علیه السلام

صبر در کلام حضرت علی علیه السلام

آیا کودک شما هم روی اعصابتان است

آیا کودک شما هم روی اعصابتان است

چگونه با کودک درباره آزار جنسی صحبت کنیم

چگونه با کودک درباره آزار جنسی صحبت کنیم

آموزش پرورش قارچ در خانه

آموزش پرورش قارچ در خانه

advertising