چشمه آب گرم پرواز نوادا عجیب ترین چشمه آب گرم امریکا

گردشگریجاذبه های طبیعی

- 97/08/20
چشمه آب گرم پرواز نوادا عجیب ترین چشمه آب گرم امریکاچشمه آب گرم پرواز (Fly Geyser) واقع در ایالت نوادا در آمریکا، یکی از جاذبه های کمتر شناخته شده است. این آبگرم در نزدیکی لبه مخزن پرواز قرار دارد و ارتفاع آن تنها 1/525 متر است و اگر ارتفاع آن را با تپه ای که روی آن نشسته حساب کنیم، 3/66 متر خواهد بود. چشمه آب گرم پرواز به طور کامل یک پدیده طبیعی نیست، بلکه به طور تصادفی هنگام حفاری یک چاه در سال 1916 ایجاد شده است. عمل حفاری به مدت چندین دهه ادامه پیدا کرد تا اینکه در دهه 1960 آب گرمی از یک نقطه با دیواره ی نازک سرازیر شد. مواد معدنی حل شده در آب افزایش پیدا کرده، روی هم انباشته شد و تپه ای به وجود آورد که چشمه آب گرم پرواز روی آن قرار گرفته است. این تپه هنوز هم تا به امروز در حال رشد است.
چشمه آب گرم پرواز نوادا عجیب ترین چشمه آب گرم امریکا
چشمه آبگرم پرواز با استفاده از یک حصار بلند و درهای قفل شده، محافظت می شود اما با وجود این محافظت ها، بیشتر مردم ترجیح می دهند برای دیدن بهتر منظره از نرده ها عبور کنند.
چشمه آب گرم پرواز در فاصله 32 کیلومتری شمال گرلاخ، در شهرستان واشو، نوادا قرار دارد. این چشمه آبگرم تقریبا 1/3 مایل از جاده فاصله دارد ولی آنقدر بزرگ است که از ده ها متر دورتر دیده می شود.

این چشمه آبگرم علاوه بر اینکه خواص درمانی زیادی دارد، به دلیل وجود املاح معدنی خاص با رنگ های متفاوت، تابلویی هفت رنگ را مقابل چشمان گردشگران می آورد. در این آب گرم ماهی های کوچک، قوها و مرغابی های وحشی زندگی می کنند و این آبشار کوچک سنگی را به یک منطقه شگفت انگیز تبدیل می سازند.

گردشگرانی که قصد سفر به این آبگرم شگفت انگیز را دارند، معمولا ساعات ظهر را برای این کار انتخاب می کنند. چون در این صورت آب و آفتاب تصویری خلق می کند که نمونه اش را هیچ جای دیگر نمی توان دید. آب تا ارتفاع 2 متری پاشیده می شود و قطرات ریز آن به همه جا می پاشد. خورشید هم با تابیدن به این آب معدنی نمایی هزار رنگ به آبگرم می دهد.
advertising