مریخ احتمالا دارای اکسیژن کافی برای شکل گیری حیات باشد

علمی و تکنولوژیجهان هستی

- 97/07/30
مریخ احتمالا دارای اکسیژن کافی برای شکل گیری حیات باشداحتمال وجود حیات روی مریخ مسئله ای بوده که برای سال ها ذهن متخصصین هوافضا را به خود مشغول کرده و تمام یافته های اخیر نشان داده اند که به احتمال فراوان یک روز قادر به کشف حیات روی سیاره سرخ خواهیم بود ، این احتمال وجود دارد که مریخ دارای اکسیژن کافی در زیر سطح خود برای شکل گیری حیات باشد. تیمی از محققان ناسا اخیرا این تئوری را براساس دو کشف دیگر مطرح کرده اند. در حال حاضر می دانیم که احتمال وجود دریاچه هایی نمکی در ریز سطح مریخ وجود دارد و حتی گفته می شود که محل دقیق یکی از این دریاچه ها شناسایی شده. این یعنی اگر چنین دریاچه هایی وجود داشته باشند ، دارای میزان زیادی اکسیژن نیز هستند.
در سال 2016 مریخ نورد کنجکاوی کشف کرد که مریخ در گذشته اتمسفری غنی از اکسیژن داشته است اما با از بین رفتن میدان مغناطیسی ، بخش اعظمی از اکسیژن سطح مریخ نیز از دست رفته است. هنوز می توان اکسیژن را درون سنگ های سیاره سرخ یافت که در این صورت ، مقادیر دیگری نیز زیر سطح آن وجود خواهد داشت. با در نظر گیری این دو کشف ، تیم ناسا به بررسی میزان اکسیژنی که می تواند در دریاچه های زیر سطح سیاره وجود داشته باشد پرداخت و به این نتیجه رسید که اکسیژن کافی برای شکل گیری حیات وجود دارد ، خصوصا در مناطق قطبی که دمای کمتر ، ورود اکسیژن به دریاچه های نمکی را تسهیل می کرده است. این پژوهش هنوز سوالات بسیاری باقی می گذارد و براساس تئوری وجود دریاچه های نمکی مطرح شده که خود هنوز به اثبات نرسیده است. اما تئوری محققین ناسا می تواند گامی دیگر برای کشف وجود حیات روی مریخ و نیز کسب دانش بیشتر درباره حیات غیر وابسته به فوتو سنتز در دیگر سیاره ها باشد.
advertising