چرا رنگ اجسام در آفتاب تغییر می کند

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/10/05
چرا رنگ اجسام در آفتاب تغییر می کندبه طور معمول، ما فکر می کنیم رنگ یک جسم بدون تغییر و ثابت است. در واقع این همه ی حقیقت نیست. بلکه رنگ ظاهری یک جسم، بسته به اینکه چه بازتابشی از نور بازتابیده شده برآن دارد، متفاوت است.آفتاب یک عامل سفید کننده طبیعی است. اگر یک شئی رنگ شده مدتی طولانی زیر آفتاب باشد، اشعه های موجود در نور خورشید موجب می شوند که مولکول های رنگ با مولکول های اکسیژن، ترکیب شده و ماده ای جدید و بی رنگ تشکیل شود. به تدریج مولکول های بیشتر و بیشتری با اکسیژن ترکیب شده و ماده بی رنگ تری ساخته می شود. به این ترتیب، شئی رنگش می پرد و سرانجام سفید می شود. این روند نمونه ای از یک واکنش فتوشیمیایی است.
بنابراین یکی از مهم ترین دلایلی که وجود پارکینگ های مسقف برای اتومبیل ها واجب است، یا سعی می شود اتومبیل ها در سایه پارک شوند و یا روی آنها را با پارچه می پوشانند، به دلیل جلوگیری از تغییر رنگ شان می باشد.
در گذشته، مردم پارچه ها را برای سفید شدن در آفتاب پهن می کردند. در قرن هیجدهم، سفید کننده های دارای کلرین (Chlorine) کشف شدند. در این سفید کننده ها ماده ای به نام کلرین نقش عامل رنگ بر را داشت. البته هنگام استفاده از تمام سفید کننده های شیمیایی باید دقت کنید تا با پوست و چشم تان تماس پیدا نکنند تا به آنها آسیب نرسد.
advertising