پرندگان رنگ ها را طبقه بندی می کنند

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/09/18
پرندگان رنگ ها را طبقه بندی می کنندپژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید دریافتند که گونه خاصی از پرندگان، توانایی طبقه‌بندی رنگ‌ها را دارند
فنچ راه‌راه می‌تواند مانند انسان رنگ ها را طبقه‌بندی کند. گونه نر این پرنده، رنگ‌ها را از طیف نارنجی روشن تا قرمز تیره دسته‌بندی می‌کند اما گونه ماده، جذابیت را اساس طبقه‌بندی رنگ قرار می‌دهد.
این پرندگان با کمک پدیده‌ای موسوم به "ادراک قطعی"، طیف رنگ‌های را از قرمز به نارنجی در دو مقوله جداگانه دسته‌بندی می‌کنند
پژوهشگران "دانشگاه دوک" آمریکا، در آزمایشی، توانایی این پرندگان را در تشخیص شباهت و تفاوت رنگ‌ها بررسی کردند. آنها با ارائه ترکیب رنگ هایی که نشان‌دهنده طیف رنگ‌های فنچ‌های راه‌راه نر بود، به گونه ماده این پرنده، صفحه‌های کاغذی نشان دادند که برخی دو رنگ و برخی یک رنگ بودند
در این بررسی، پرندگان یاد گرفتند هر زمان نوک خود را روی صفحه دو رنگ قرار دهند، یک بذر ارزن دریافت می‌کنند و در صورت نوک زدن به صفحه‌های یک رنگ، به آنها دانه‌ای داده نمی‌شود
برداشتن یک صفحه پیش از صفحات دیگر، نشان داد که پرنده، دو رنگ را درک می‌کند. پرندگان در تشخیص دو رنگ از طیف‌های متفاوت، عملکرد بهتری نسبت به دو رنگ از یک طیف داشتند

جذابیت به تفسیر رنگ


دانشمندان دانشگاه دوک دریافته اند که فنچ های راه راه در حقیقت جفت خود را از روی زیبایی و جذابیت بصری انتخاب می کنند. بخش عمده ای از این جذابیت به نوک پرندگان باز می گردد که در پرندگان نر در بازه رنگ مابین قرمز تا نارنجی گستردگی دارد. هر یک از ماده ها به رنگ خاصی علاقه مند است و آن را جذاب می داند و به همین دلیل نیز دسته بندی رنگ در ذهن این پرندگان مورد استفاده قرار می گیرد تا جفت جذاب تر را انتخاب کنند
این موجودات می توانند بین رده های رنگی قرمز و مشکی تفاوت قائل شوند و به همین دلیل نیز می توان ساختار تشخیص رنگ و طبقه بندی آن در این پرندگان را شگفت انگیز دانست. به این ترتیب جستجو برای موجودات بیشتری که این قابلیت را دارند، آغاز شده و تحلیل عملکرد مغز آنها نیز انجام خواهد شد تا پیچیدگی بیشتر مغز این حیوانات بتواند راهکارهایی جدید در زمینه شناسایی تحول ارائه کنند. شایان ذکر است که نتایج تحقیقات انجام شده در قالب یک مقاله علمی منتشر شده تا همه دانشمندان جهان بتوانند از آن بهره مند شوند
advertising