فال کارتی سری بیست و شش

خواندنیطالع بینی

- 97/10/24
فال کارتی سری بیست و ششدر فال شما شماره فال را مشخص می کنید به عنوان مثال اینکه کدام سری باشد
سپس از بین 7 کارت که شماره های طلایی می باشدیکی را انتخاب کرده و فال شما گفته می شود
امیدواریم که فالتان بهترین ها را برای شما رقم بزند و تلالو آن را در زندگیتان مشاهده کنید.

فال کارتی شماره 1


مدن مسافر از سفر داخلی یا خارجی .

فال کارتی شماره 2


در ارتباط با آنچه نیت قلبی شماست ، صحبتهایی از طرف یک شخص می شود که شما نسبت به آنچه در دل دارید دلگرم و امیدوار می شوید و شما را به آنچه مورد هدفتان است نزدیک می سازد.

فال کارتی شماره 3


یک تلفن عاشقانه به شما می شود ، یا با عشق خود مکالمه ای تلفنی دارید .

فال کارتی شماره 4


شادی وصف ناپذیر احساسی ( میان زن و مرد یا زن و شوهر )

فال کارتی شماره 5


شکست موقت و ناکامی زودگذر . عدم موفقیت در کارها با در شغل . به طول انجامیدن یک برنامه ی خاص برای رسیدن به هدفی مشخص . حالت افسردگی و نومیدی موقت از کار یا شخص

فال کارتی شماره 6


مبلغی پول از کف شما می رود یا پولی را برای خود یا افرادی به عناوین مختلف خرج می کنید .

فال کارتی شماره 7


امتناع از یک تقاضای عاشقانه . امتناع از یک امر خواستگاری یا ازدواج.
advertising