غزل عاشقانه و زیبای دلبر و یار من تویی از دیوان شمس مولانا

غزل عاشقانه و زیبای دلبر و یار من تویی از دیوان شمس مولانا

شعر زیبای پیغام از مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر

شعر زیبای پیغام از مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر

شعر زیبای ماه کلیسا از محمد حسین بهجت متخلص به شهریار شاعر معاصر

شعر زیبای ماه کلیسا از محمد حسین بهجت متخلص به شهریار شاعر معاصر

شعر زیبای پند و اندرز از فریدون مشیری شاعر معاصر

شعر زیبای پند و اندرز از فریدون مشیری شاعر معاصر

شعر نیمایی پیامی در راه از سهراب سپهری شاعر معاصر

شعر نیمایی پیامی در راه از سهراب سپهری شاعر معاصر

شعر زیبا و عاشقانه کیست در این خانه دل از دیوان شمس مولانا

شعر زیبا و عاشقانه کیست در این خانه دل از دیوان شمس مولانا

تعریف ادبیات حماسی و انواع و ویژگی های آن

تعریف ادبیات حماسی و انواع و ویژگی های آن

اشعار و سرودهای انقلابی به مناسبت دهه فجر

اشعار و سرودهای انقلابی به مناسبت دهه فجر

شعر نو از از فروغ فرخزاد شاعر معاصر در مورد روز جمعه

شعر نو از از فروغ فرخزاد شاعر معاصر در مورد روز جمعه

اشعار و متون ادبی زیبا در مورد روز جمعه

اشعار و متون ادبی زیبا در مورد روز جمعه

شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج متخلص به ه الف سایه در مورد امام زمان

شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج متخلص به ه الف سایه در مورد امام زمان

متن های زیبا برای نیایش های صبحگاهی

متن های زیبا برای نیایش های صبحگاهی

شعر زیبای ای وای مادرم از استاد شهریار شاعر نامی و معاصر

شعر زیبای ای وای مادرم از استاد شهریار شاعر نامی و معاصر

شعر ساعت گیج زمان از سهراب سپهری شاعر معاصر

شعر ساعت گیج زمان از سهراب سپهری شاعر معاصر

شعر آنگاه پس از تندر از مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر

شعر آنگاه پس از تندر از مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر

شعر امروز نه آغاز و نه انجام جهان است از هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر

شعر امروز نه آغاز و نه انجام جهان است از هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 24