اولین مدال ورزش کرمانشاه در المپیک و اولین مدال ایران در المپیک 2012

خواندنیتاریخ

- 97/09/19
اولین مدال ورزش کرمانشاه در المپیک و اولین مدال ایران در المپیک 2012دو نماینده ایران در وزنه برداری 2012 به نام های سهراب مرادی و کیانوش رستمی بودند که سهراب مرادی3 بار در مهار وزنه 166 کیلویی رقابت‌ها ناکام ماند و از دور رقابت‌ها کنار رفت. وی از مصدومیت کشاله پا رنج می برد.کیانوش رستمی در سال 2012 و در رقابت‌های قهرمانی آسیا کره جنوبی با رکورد مجموع 388 کیلوگرم (172 در یک ضرب و 216 کیلوگرم) قهرمان شده بود.

قهرمانان حرکت یک ضرب وزنه برداری 2012


در رقابت کیانوش رستمی وزنه بردار دسته 85 کیلویی کشورمان در انتخاب اول خود وزنه171 کیلویی را بالای سر برد. وی در ادامه وزنه 174 کیلویی را انتخاب کرد اما این بار مقابل این وزنه ناکام بود. رستمی بلافاصله برای بلند کردن این وزنه وارد شد که دوباره در مهار آن ناکام ماند تا به این ترتیب در حرکات یک ضرب با171کیلو به کار خود خاتمه دهد. وی در این دسته پنجم شد.در حرکات یک ضرب لو از چین با مهار وزنه178 کیلویی اول شد و وزنه‌برداران روسیه و لهستان دوم و سوم شدند.

قهرمانان حرکت دو ضرب وزنه برداری 2012


این وزنه بردار در حرکات دوضرب 3 بار در مهار وزنه 205 کیلویی ناکام بود تا از دور رقابت‌ها حذف شود.در ادامه و در حرکات دوضرب رستمی کار خود را با مهار موفق وزنه 209 کیلویی آغاز کرد تا با توجه به حذف وزنه بردار چینی، امید برای کسب مدال توسط کیانوش به کاروان وزنه برداری کشورمان بیشتر شود، اما برای دومین حرکت خود وزنه 214کیلویی را انداخت تا کار به حرکت سوم بکشد.
در حرکت سوم نیز رستمی باز هم ناموفق بود تا با مجموع 380 کیلو پس از وزنه برداران لهستان و روسیه سوم شود.
در رقابت‌های قهرمانی جهان پاریس 2011 به رکورد جهان حمله‌ای ناموفق را تجربه کرده بود.
advertising