ناسا رسما از شرکت های فناور و فضایی درخواست کمک کرد

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/08/01
ناسا رسما از شرکت های فناور و فضایی درخواست کمک کردناسا به صورت رسمی درخواست خود را برای فرودگر های کوچک به منظور انجام ماموریت‌ های رباتیک و برنامه‌ ریزی شده در سطح ماه اعلام کرد و دور اول پیشنهادات باید تا ماه نوامبر به این سازمان ارائه شود. ناسا برای تامین تکنولوژی و ابزار و تجهیزات لازم برای ماموریت‌ های رباتیک در ماه ، از شرکت‌های فناور و فضایی خصوصی کمک طلبیده است. آژانس فضایی آمریکا ( ناسا ) رسما برای فرودگر های کوچک که تا قبل از دسامبر 2021 آماده شوند ، فراخوان داده است. پذیرش درخواست‌ ها تا 19 نوامبر باز است ، اما ناسا قول برگزاری یک دوره دیگر از پذیرش پیشنهادات را در زمانی دیگر در سال آینده و سپس در فواصل منظم داده است. این فراخوان بخشی از برنامه بازگرداندن انسان به سطح ماه در دهه 2020 میلادی است. کاری که 50 سال توسط فضا پیمای آپولو 17 انجام شده.
ناسا همچنین قصد دارد یک دروازه قمری ( ایستگاه مداری ) برای چرخش به دور ماه بسازد که محل اسکان فضانوردان و انجام آزمایشات و همچنین نقطه آغازی برای ماموریت‌ های آینده به فضای عمیق باشد. آژانس فضایی به طور خاص به دنبال ابزار و فناوری‌ هایی است که می‌تواند دانش و اکتشاف را در سطح ماه پیشرفت دهد. ماموریت عالی ناسا شامل جمع‌ آوری داده‌ ها در مورد باد های خورشیدی ، جو ، جریان گرما در ماه و غیره پیش از ماموریت‌ های انسانی است. ناسا همچنین امیدوار است که ابزار و تکنولوژی‌ های منتخب ، در ماموریت‌ های آینده از جمله ماموریت‌ های رباتیک و ماموریت انسانی در سطح مریخ مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه خدمات تجاری قمری ناسا


ناسا پرواز این فناوری‌ های منتخب را از طریق برنامه خدمات تجاری قمری خود ممکن خواهد کرد. کلارک در سمپوزیوم بین‌ المللی فضایی خصوصی و تجاری در 10 اکتبر گفت که ناسا قصد دارد اولین قرارداد را تا ماه دسامبر ببندد. برنامه خدمات تجاری قمری ناسا در نظر دارد چندین قرارداد را طی دهه آینده به امضا برساند.
advertising