فال حافظ روزانه شنبه 18 خرداد

خواندنیطالع بینی

- 98/03/17
فال حافظ روزانه شنبه 18 خردادلبش می‌بوسم و در می‌کشم می / به آب زندگانی برده‌ام پی
نه رازش می‌توانم گفت با کس / نه کس را می‌توانم دید با وی
لبش می‌بوسد و خون می‌خورد جام / رخش می‌بیند و گل می‌کند خوی
بده جام می و از جم مکن یاد / که می‌داند که جم کی بود و کی کی
بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب / رگش بخراش تا بخروشم از وی
گل از خلوت به باغ آورد مسند / بساط زهد همچون غنچه کن طی
چو چشمش مست را مخمور مگذار / به یاد لعلش ای ساقی بده می
نجوید جان از آن قالب جدایی / که باشد خون جامش در رگ و پی
زبانت درکش ای حافظ زمانی / حدیث بی زبانان بشنو از نی
فال حافظ روزانه شنبه 18 خرداد

معنی فال حافظ امروز


نکته سنجی و تعمق در امور از خصوصیات فردی شما می باشد. انسان محتاط و راز داری هستید. قصد انجام کاری دارید که مقدمات آن فراهم نیست.بهتر است مدتی صبر کرده و عجولانه تصمیم نگیرید. هر حرفی به زبان نیاورید که عاقبت خوبی نخواهد داشت. همه چیز در زمان خودش درست خواهد شد.
advertising