هونل موزیک
فارسی - Persian
فال حافظ روزانه دوشنبه 9 اردیبهشت 98ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه / مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه
زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب / این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه
شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای / قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه
نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی / بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه
سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان / و از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه
هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول / عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه
حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار / خانه از غیر نپرداخته‌ای یعنی چه
فال حافظ روزانه دوشنبه 9 اردیبهشت 98

معنی فال حافظ امروز


تحولات عمیقی در حالات روانی شما ایجاد شده که دیگران را نیز به تعجب واداشته است. لحظات زندگی را به هدر می دهید و گاهی با حریفان و گاهی با دوستان هستید.عصبی شده اید و با کوچکترین بهانه ای دعوا راه می اندازید. با این رفتار ناشایست خود باعث شدید اطرافیان که به شما اعتماد داشتند، از اطراف تان پراکنده شوند. چاره کار به در خانه خدا رفتن و رسیدگی به امور معنوی است.
advertising
advertising
آخرین های خواندنی
خوراک کروکودیل و تمساح ها حیوانات خانگی بزرگ

خوراک کروکودیل و تمساح ها حیوانات خانگی بزرگ

فال روزانه جمعه 3 خرداد

فال روزانه جمعه 3 خرداد

فال شبانه جمعه 3 خرداد

فال شبانه جمعه 3 خرداد

کشف واکسن حصبه

کشف واکسن حصبه

advertising
محبوب ترین های خواندنی
جملات و لطیفه های خنده دار و بامزه

جملات و لطیفه های خنده دار و بامزه

پیامک ها و اشعار کوتاه در مورد خدا و توکل بر او

پیامک ها و اشعار کوتاه در مورد خدا و توکل بر او

فال شبانه چهارشنبه 18 اردیبهشت

فال شبانه چهارشنبه 18 اردیبهشت

اعدام چند تن از مقامات پهلوی در سال 1358

اعدام چند تن از مقامات پهلوی در سال 1358

advertising