هونل موزیک
فارسی - Persian
فال حافظ روزانه پنج شنبه 22 فروردین 98روشنی طلعت تو ماه ندارد / پیش تو گل رونق گیاه ندارد
گوشه ابروی توست منزل جانم / خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد
تا چه کند با رخ تو دود دل من / آینه دانی که تاب آه ندارد
شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم دریده ادب نگاه ندارد
دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری / جانب هیچ آشنا نگاه ندارد
رطل گرانم ده ای مرید خرابات / شادی شیخی که خانقاه ندارد
خون خور و خامش نشین که آن دل نازک / طاقت فریاد دادخواه ندارد
گو برو و آستین به خون جگر شوی / هر که در این آستانه راه ندارد
نی من تنها کشم تطاول زلفت / کیست که او داغ آن سیاه ندارد
حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب / کافر عشق ای صنم گناه ندارد
فال حافظ روزانه پنج شنبه 22 فروردین 98

معنی فال حافظ امروز


همای سعادت روی شانه های شما نشسته و همه چیز به کام شماست. آینده خوبی در انتظارتان است و و همیشه موفق هستید. این پیروزی ها نتیجه توانایی ها و استعداد خودتان است اما دچار کبر و غرور نشوید و مراقب باشید که دشمنان در کمین هستند و ممکن است باعث شوند به راه خطا بروید.دست افتادگان را بگیرید و با دوستان خوش رفتاری کنید تا در زمان نیاز به کمک تان بشتابند.
advertising
advertising
آخرین های خواندنی
فال شبانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال شبانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال حافظ روزانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال حافظ روزانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال روزانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال روزانه چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

فال شبانه سه شنبه 3 اردیبهشت 98

فال شبانه سه شنبه 3 اردیبهشت 98

advertising
محبوب ترین های خواندنی
کاربرد و داستان ضرب المثل کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه

کاربرد و داستان ضرب المثل کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه

فال روزانه یکشنبه 18 فروردین 98

فال روزانه یکشنبه 18 فروردین 98

کتاب فرهنگ سنگ و سگ از محمدرضا شعبانعلی

کتاب فرهنگ سنگ و سگ از محمدرضا شعبانعلی

رفتار عجیب و غریب گربه ها

رفتار عجیب و غریب گربه ها

advertising