دو شخصیت نامناسب برای ازدواج

سبک زندگیازدواج

- 97/09/05
دو شخصیت نامناسب برای ازدواج

شخصیت بیکاره


شخصیتی تحت عنوان شخصیت بیکاره در روان شناسی مطرح شده است که این افراد دارای خصوصیات خاصی هستند
شخصیت بیکاره افراد عجیبی هستند و به تدریج خود را آشکار می کنند
این افراد تمایلی به کار نداشته و برای گذران زندگی به دیگران وابسته اند
افرادی که شخصیت بیکاره دارند نیاز به قدرت در آنها بالا است ولی هیچ میلی به تلاش و زحمت ندارند و برای دستیابی به اهداف خود تلاش نمی کنند زیرا انجام هر کاری را دور شأن خود می دانند
این افراد حرف های بزرگ می زنند ولی در عملکرد ضعیف و ناچیز هستند

شخصیت ضد اجتماعی


افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند فرد را محکوم به شکست می کند برای افرادی که چنین شخصیتی دارند فقط قدرت و آزادی خودشان مهم است و اهمیتی به نیازهای دیگران به خصوص همسرشان نمی دهند
افرادی که دارای شخصیت ضد اجتماعی هستند از تحقیر کردن همسر و فرزندان خود لذت می برند و فقط خود را انسان قابلی می دانند
این افراد در فریب دیگران مهارت خاصی دارند.مهارت دوستیابی افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند بسیار ضعیف است و هیچ کس نمی تواند روی خوبی این افراد حساب باز کند
این افراد در ارتباطات اجتماعی ضعیف عمل می کنند و تا زمانی که دیگران از آنها حمایت می کنند همراه خوبی هستند اما اگر مسئولیتی از آنها بخواهند شانه خالی کرده و به خشونت و بدرفتاری متوسل می شوند.این افراد در اصل کودکانی هستند که هرگز بزرگ نمی شوند
advertising